Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE

Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης για τη δημοσίευση των καταστάσεων δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής, δηλαδή των ασφαλισμένων στις εταιρίες "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και "COMMERCIAL VALUE" στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος), 
ενημερώνουμε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπεριληφθεί στις ανωτέρω καταστάσεις, ότι μόνο με Ανακοπή κατά των Καταστάσεων στο αρμόδιο Δικαστήριο υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η απαίτησή τους κατά των ασφαλιστικών εταιριών, ώστε να δικαιούνται αποζημίωση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη σχετική νομοθεσία. Η προθεσμία για την κατάθεση της Ανακοπής λήγει σε 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση των Καταστάσεων Δικαιούχων, δηλαδή λήγει τον Ιανουάριο 2015.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο έχει ήδη, συγκεντρώσει ένα σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων, προκειμένου να κατατεθεί ομαδική Ανακοπή κατά των Καταστάσεων Δικαιούχων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για τις απαιτήσεις από τις εταιρίες "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και "COMMERCIAL VALUE".