Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοπή κατά των καταστάσεων δικαιούχων αποζημίωσης των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

Ευχαριστούμε τους δεκάδες ασφαλισμένους από όλη την Ελλάδα για την εμπιστοσύνη που μας επέδειξαν στην υπόθεση Ανακοπής κατά των Καταστάσεων Δικαιούχων των εταιριών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και "COMMERCIAL VALUE".

Επαναλαμβάνουμε ότι η άσκηση της Ανακοπής στο Πρωτοδικείο Αθηνών είναι το ύστατο όπλο για τους ασφαλισμένους και τη διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους για αποζημίωση βάσει της υφιστάμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Ανακοπή συνεχίζεται στα τηλέφωνα 2103000748, 2103314530 και 2103314536.