Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση για την Ανακοπή των ασφαλισμένων στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ασφαλισμένους, οι οποίοι επικοινωνούν με το Δικηγορικό μας Γραφείο, προκειμένου να μας αναθέσουν την άσκηση Ανακοπής κατά των καταστάσεων με τους δικαιούχους αποζημίωσης, ότι θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν, αν έχει καταχωρηθεί η απαίτησή τους στη δημοσιευμένη κατάσταση δικαιούχων αποζημίωσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος:


Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η άσκηση Ανακοπής, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να μας αποστείλουν μέσω mail ή ταχυδρομείου, ή να μας προσκομίσουν με επίσκεψη στο Δικηγορικό μας Γραφείο, 
- αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους με όλες τις σελίδες,
- αντίγραφα αποδείξεων καταβολής των ασφαλίστρων από την έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης, κυρίως προσκόμιση αποδείξεων καταβολής ασφαλίστρων κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας,
- εκτύπωση του ποσού που είχε αναγνωριστεί για το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής το έτος 2011, εφόσον υπάρχει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δικηγορικό μας Γραφείο στα τηλέφωνα : 210 3000 748 και 210 33 14 530,   FAX: 210 3000728,   email: drososlaw@gmail.com

Διεύθυνση Δικηγορικού Γραφείου: Δημητσάνας 42, Αθήνα, Τ.Κ. 11522.