Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοπή των ασφαλισμένων στις εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

Σύμφωνα με ανακοίνωση των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE η προθεσμία για την άσκηση Ανακοπής στο Πρωτοδικείο Αθηνών λήγει την 18η Ιανουαρίου 2016. 

Ωστόσο, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τη μελέτη και νομική αξιολόγηση του κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της κάθε απαίτησης για αποζημίωση, θα πρέπει μέχρι τέλους του έτους 2015 να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό μας Γραφείο, προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στην άσκηση ομαδικής Ανακοπής κατά των καταστάσεων με τους δικαιούχους αποζημίωσης.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με το Δικηγορικό μας Γραφείο δίνονται δειυκρινίσεις για όλα τα ζητήματα νομικά και μη από το Δικηγόρο Δρόσο Γρηγόριο.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Δικηγορικό μας Γραφείο είναι τα:
210 3000748 (ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και το Σαββατοκύριακο) και  
210 3314536,  210 3314530.