Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

Εγγυημένες μέχρι το 2015 οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ

Τέσσερα χρόνια παράταση έδωσε το κράτος για τις εγγυήσεις στις τραπεζικές καταθέσεις ύψους έως 100.000 ευρώ. Η προηγούμενη εγγύηση του κράτους έληγε στις 31 Ιανουαρίου του 2011 και η παράταση της εγγύησης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, Ηλία Πλασκοβίτη.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι καταθέσεις θα συνεχίσουν να προστατεύονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο τηρείται η κατάθεση.
Επιπρόσθετα το ΤΕΚΕ καλύπτει και όλους τους επενδυτές - πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων για τις επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού 30.000 ευρώ και για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή - πελάτη, ανεξάρτητα από τις επενδυτικές υπηρεσίες, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.
Ο νόμος προβλέπει ότι το ΤΕΚΕ προχωρά σε αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρξει οικονομικό πρόβλημα, κάνοντας χρήση των άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του, τα οποία στο τέλος του 2010 ανέρχονταν σε 1,4 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά, οι πόροι που διαχειρίζεται ανέρχονται σε 2,97 δισ. ευρώ.
Αν τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΕΚΕ, που προέρχονται από τακτικούς πόρους, δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες πιστωτικού ιδρύματος που τελεί σε αδυναμία να επιστρέψει τις καταθέσεις, οι εκάστοτε τράπεζες υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΕΚΕ.
Πηγή : www.enet.gr