Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων κατά των εταιριών "ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ", "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και "COMMERCIAL VALUE"

Συνεχίζεται η δήλωση συμμετοχών και ενημέρωση από το γραφείο μας για τη δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων των ομολογιούχων αλλά και των ασφαλισμένων στις εταιρίες "ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ", "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" και "COMMERCIAL VALUE".

Ειδικά όσον αφορά στους ομολογιούχους της "ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ" συγκεντρώνονται αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να στηριχθεί αγωγή κατά της εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στο οποίο (Δ.Σ.) περιλαμβάνονται μέλη της οικογένειας του Παύλου Ψωμιάδη, αλλά και ο ίδιος που είναι και μεγαλομέτοχος.