Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

Το Μνημόνιο υποτάσσει τη Δικαιοσύνη στην Οικονομία

Μέτρα βελτίωσης του δικαστικού συστήματος της χώρας και επιτάχυνσης των εκκρεμών διοικητικών κυρίως δικών επιβάλλει στην κυβέρνηση η τρόικα. Πρόκειται για μια σειρά παρεμβάσεων τόσο στη διαδικασία της εκδίκασης υποθέσεων και έκδοσης δικαστικών αποφάσεων όσο και στη διοίκηση όλων των δικαστηρίων της χώρας.

Στόχος των αλλαγών είναι, όπως αναφέρει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, «η σωστή και δίκαιη λειτουργία της οικονομίας». Εχοντας καταγράψει υπέρμετρες καθυστερήσεις στην εκκαθάριση σχεδόν όλων των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ επενδυτών και κρατικών υπηρεσιών, η τρόικα καλεί την κυβέρνηση «να διασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή των συμβολαίων, των κανόνων ανταγωνισμού και των δικαστικών αποφάσεων, να επιταχύνει την εκδίκαση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και να εκπαιδεύσει τους δικαστές στην αποτελεσματική διαχείριση, "management", των δικαστηρίων που διοικούν».

Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονται, «με επιφύλαξη ως προς τις συνταγματικές αρχές και την ανεξαρτησία των δικαστών», είναι η αναθεώρηση του Οργανισμού των Δικαστηρίων, εναλλακτικές μορφές εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, αύξηση παραβόλων, διαγραφή αδρανών υποθέσεων, σφιχτές προθεσμίες, επέκταση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Για τα θέματα αυτά ο προηγούμενος υπουργός Δικαιοσύνης, Χ. Καστανίδης, είχε ξεκινήσει διάλογο με την ηγεσία της Δικαιοσύνης. Ομως τα μέτρα φαίνεται ότι έχουν ήδη αποφασιστεί...

Αναλυτικά:

1 Μείωση των εκκρεμών διοικητικών υποθέσεων κατά 15% ώς το τέλος του 2011, 50% έως τον Ιούλιο του 2012 και 80% μέχρι το τέλος του ίδιου έτους.

2 Μελέτη για περιορισμό των εκκρεμών υποθέσεων σε Αρειο Πάγο, ΣτΕ και υπόλοιπα δικαστήρια.

3Εξορθολογισμός και βελτίωση της διοίκησης των πολιτικών δικαστηρίων, με εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικής κατάθεσης εγγράφων, ηλεκτρονικής υπογραφής, ανίχνευσης της πορείας των υποθέσεων.

Εξωδικαστική τακτοποίηση

4 Ενίσχυση και βελτίωση των εναλλακτικών διαδικασιών εξωδικαστικής τακτοποίησης και προδικαστικής διαμεσολάβησης και διαιτησίας.

5 Καταγραφή των αδρανών υποθέσεων και διαγραφή τους από τα πινάκια των δικαστηρίων.

6 Απλοποίηση της κατάθεσης των δικογράφων και προμήθεια των δικαστών με υπολογιστές προκειμένου οι γραπτές αποφάσεις να εκδίδονται μέσα σε δύο εβδομάδες από τότε που λαμβάνονται.

Αλλαγή Οργανισμού Δικαστηρίων

7 Τροποποίηση του Οργανισμού των Δικαστηρίων (ν. 1756/1998). Διευκολύνονται η διαχείριση ανθρώπινων πόρων στα δικαστήρια και η κινητικότητα των δικαστικών αξιωματούχων, ενώ θεσπίζονται κίνητρα για αποτελεσματική διοίκηση με συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης.

8 Σύνταξη τρίμηνων εκθέσεων για πτωχεύσεις και φορολογικές υποθέσεις και δημιουργία αξιόπιστου συστήματος δεδομένων και μέτρησης του φόρτου εργασίας.

9 Αύξηση δικαστικών παραβόλων σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις.

10 Δημιουργία επιχειρησιακής και δημοσίως διαθέσιμης βάσης δεδομένων με πληροφορίες για κάθε υπόθεση, το προσωπικό και τις εκκρεμότητες.

11 Πρόσθετα αποτρεπτικά μέτρα κατά μη συνεργάσιμων οφειλετών (;)

12 Πρόσβαση στο επάγγελμα του μεσολαβητή και μη δικηγόρων.

13 Αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων. Περιορίζεται ο ρόλος του δικαστή στην εκτέλεση αποφάσεων και διαταγών πληρωμής σε υποθέσεις με μικρές οικονομικές διαφορές.

14 Επιβάλλονται αποκλειστικές νομικές προθεσμίες, ιδίως σε περιπτώσεις διαταγών, καταβολής χρέους και πτωχεύσεων.

15 Ως το τέλος Αυγούστου 2012, σχέδιο για περαιτέρω μείωση των εκκρεμών υποθέσεων τουλάχιστον κατά 50% τον επόμενο χρόνο. 

Πηγή : www.enet.gr