Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Ιστορική απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου σε υπόθεση υπερχρεωμένου

Ιστορική απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων (υπαρ.346/2012) σε υπόθεση υπερχρεωμένων, καθώς για πρώτη φορά δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της Χώρας δικαιώνει δανειολήπτρια που προσέφυγε σε αυτό 

Ειδικότερα, για πρώτη φορά δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εν προκειμένω το Πρωτοδικείο Χανίων, με την υπ' αρ.346/2012 απόφαση του, βελτίωσε σημαντικά την απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων. Αναλυτικά: Η δανειολήπτρια είναι δημόσιος υπάλληλος (εκπαιδευτικός), 46 ετών, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, ο μηνιαίος μισθός της κατά το έτος 2011 ήταν 905 Ευρώ, με αύξηση του εισοδήματος της κατά 100 Ευρώ, από μηνιαίο μίσθωμα ,λόγω εκμίσθωσης ενός δωματίου, με συνολικό εισόδημα 1005 Ευρώ./μήνα. Έχει χρεωθεί σε επτά Τράπεζες με αρκετά προϊόντα (πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια και χρέος επαγγελματικό σαν εγγυήτρια) συνολικού ποσού χρέους 115.946,11 Ευρώ. Το Δευτεροβάθμιο δικαστήριο συνεκτιμώντας τα υποβληθέντα στοιχεία, το πραγματικό κόστος (σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία) διαβίωσης της ίδιας και του ανήλικου τέκνου της, τα εκτίμησε στο ποσό των 700 Ευρώ, ενώ το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, είχε κρίνει ότι αρκεί το ποσό των 500 Ευρώ.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε ορίσει περίοδο χάριτος ενός χρόνου, ενώ το δευτεροβάθμιο δύο χρόνια Επίσης ενώ το πρωτοβάθμιο δικαστήριο υπολόγισε και έκανε δεκτή την εμπορική αξία του ακινήτου στα (120.000) Ευρώ, το β/βάθμιο υπολόγισε το ύψος της εμπορικής αξίας της κατοικίας στο ποσό 110Χ85% =93.500 Ευρώ, ποσό όπου καλείται η δανειολήπτρια να καταβάλλει σε 228 μήνες του ποσού των 400 Ευρώ/μήνα Επί του πρακτέου, η δανειολήπτρια με την αίτησή της, πέτυχε στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο να ρυθμίσει τα χρέη της, σύμφωνα με τα οικονομικά της, ακόμα πέτυχε περίοδο χάριτος δύο ετών, διέσωσε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και διέγραψε και χρέη της.